Oktatás/Education

A politikatudomány alapjai/Politológia
Szemináriumi anyagok:
 • Tematika (A politikatudomány alapjai szeminárium hallgatóinak, 1. és 2. csoportok, 2019/2020. tavasz)
 • A magyar párttörténet (pdf)
 • Vizsgált pártprogramok a félév során (pdf)
 • Ajánlás az irodalomjegyzék-készítéshez és az idézéshez (pdf)
 • A házi dolgozat követelményei (pdf)
 • Populizmus (pdf)
 • Nemzet és radikalizmus (pdf)
 • Reybrouck-részlet (pdf)
 • A modern állam (pdf)
 • Alkotmányozás 2010-2011 (pdf)
Diasorok és általános anyagok:
 • A politikai pártok és pártrendszerek (pdf)
 • Magyarországi pártrendszerek (1867-től napjainkig) (pdf)
 • A parlamentarizmus modelljei (pdf)
 • A modern állam (pdf)
 • Az alkotmánybíráskodás a hatalmi rendszerekben (pdf)
 • Kormányformák (pdf)
 • Tételsor 2019/2020. ősz (pdf)

Magyar politika 1944-2004
 • A diktatórikus szocializmus hatalmi rendszere és kialakulása (pdf)
 • A szocialista gazdasági és társadalmi rendszer (pdf)
 • A rendszerváltás magyar útja és feltételei (pdf)
 • A rendszerváltás szakaszai (pdf)
 • A rendszerváltás programjai és szellemi előkészítése (pdf)
 • Rendszerváltó politikai erők és szervezetek (pdf)
 • Az alkotmányos rendszerváltás (pdf)
 • A rendszerváltás utáni társadalmi rendszer (pdf)
 • A politikai rendszer keretei és jellemzői a rensdzerváltás után (pdf)
 • Tételsor 2019/2020. tavasz (pdf)

Politológia, politikai intézmények (TB-szak)
 • Teamtika 2019/2020. tavasz (pdf)
 • A politika fogalma és megjelenési formái (pdf)
 • A poliitikai rendsezr fogalma, funkciói és elemei (pdf)
 • A politikai értékek (pdf)
 • A politikai pártok és pártrendszerek (pdf)
 • A modrn állam (pdf)
 • Tételsor 2019/2020. tavasz (pdf)
Magyar politikai rendszer
 • A pártok II. (pdf)
 • Pártrendszer (pdf)
 • Érdekszervezetek, nyomásgyakorló csoportok, tiltakozó mozgalmak, média (pdf)
 • Politikai tiltakozó mozgalmak (pdf)

ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola
Demokrácia, neoliberalizmus, populizmus
 • Tematika 2019/2020. tavasz (pdf)
 • Demokrácia, neoliberalizmus, populizmus (pdf)
A diasorok és egyéb fájlok pdf-formátumban kerülnek feltöltésre.
All files can be downloaded in PDF-format.