Oktatás

A politikatudomány alapjai/Politológia (ELTE ÁJK)

Hasznos anyagok
 • Tematika (A politikatudomány alapjai szeminárium hallgatóinak, 1. és 2. csoportok, 2016/2017. tavasz)
 • Tételsor (2016/2017. tavasz)
 • David Van Reybrouck (2010): A populizmus védelmében. Gondolat Kiadó. (kijelölt részek) (pdf)
 • Lánczi András (szerk.): Nemzet és radikalizmus. Századvég Kiadó. (kijelölt részek) (pdf)
 • Az irodalomjegyzék-készítés és az idézés szabályai (pdf)
 • A házi dolgozat követelményei (2017) (pdf)
 • Populizmus (pdf)
Diasorok
 • A modern pártok kialakulása. A pars pro toto elve. Történeti típusok és alakváltozások. A modern pártok fogalmi ismérvei és funkciói. A pártrendszerek.(pdf)
 • A magyarországi pártrendszerek. 1867-2017. (pdf)
 • Kormányformák és az államfői intézmény (pdf)
 • Parlamentarizmus I.: A parlamentarizmus alapelemei. A modern parlamentarizmus funkciói.(pdf)
 • A modern állam kialakulása és fő ismérvei. (pdf 


Környezet-energia-politika (ELTE ÁJK)Magyar politika (ELTE ÁJK)


 • Tételsor (2016/2017. tavasz)
 • A diktatórikus szocializmus hatalmi rendszerének restaurálása. Kádár személyi hatalmának kialakulása. Terror, megtorlás és bosszúállás. A diktatórikus szocializmus hatalmi rendszere. (pdf)
 • A Kádár-rendszer átfogó értékelése. Induló és lezáró modell. Három évtized. (pdf)  
 • A rendszerváltás magyar útja és feltételei. (pdf) A rendszerváltás fő szakaszai. (pdf)
 • Az alkotmányos rendszerváltás karaktere. (pdf)  
 • Társadalmi berendezkedés a rendszerváltás után. (pdf


Politológia levelező jogászoknak (ELTE ÁJK)
 • Feltöltés alattA diasorok és egyéb fájlok pdf-formátumban kerülnek feltöltésre.