Oktatás/Education

A politikatudomány alapjai/Politológia
Szemináriumi anyagok:
 • Tematika (A politikatudomány alapjai szeminárium hallgatóinak, 1. és 2. csoportok, 2020/2021. tavasz) (pdf)
 • Platón, Arisztotelész, Machiavelli, Weber diasor (pdf)
 • Politikai rendszer, értékek, politikatudományi kitekintés (pdf)
 • Ideológiák (pdf)
Előadás anyagok (a hanganyagok a Teams és a Moodle felületeken érhetők el):
 • Tematika 2020/2021. ősz (pdf)
 • Vizsgakérdések 2020/2021. ősz (pdf)
 • Bevezetés (pdf)
 • A politika fogalma és megjelenési formái (pdf)
 • A politika tudománya(i) és a politikai tudás (pdf)
 • A politikai rendszer (pdf)
 • Demokrácia és demokráciaelméletek (pdf)
 • A politikai értékek (pdf)

Magyar politika 1944-2004
 • Tematika 2020/2021. ősz (pdf)
 • Vizsgakérdések 2020/2021. ősz (pdf)
 • Katonai megszállás. Társadalmi átalakulás és demokratikus rendszerváltás (1944-1948) (pdf)
 • Kierőszakolt rendszerváltás (pdf)
 • Totalitárius hatalom és politikai despotizmus (pdf)
 • A politikai perek és funkcióik (pdf)
 • Az új szakasz politikája (pdf)
 • Rákosi restauráció (pdf)
 • Az 1956-os forradalom: okok, programok, jelleg (pdf)
 • Az 1956-os forradalom leverése és az új hatalom (pdf)
 • Az 1956-os forradalom nemzetközi háttere (pdf)
 • 1956 emlékezetpolitikája (pdf)

Politológia (levelező jogász)
 • Tematika 2020/2021. ősz (pdf)
 • Vizsgakérdések 2020/2021. ősz (pdf)
 • A politika fogalma és megjelenési formái (pdf)
 • A politika tudománya(i) és a politikai tudás (pdf)
 • A politikai rendszer (pdf)
 • Hatalom és legitimáció (pdf)
 • Max Weber: A politika mint hivatás (pdf)
 • A politikai értékek (pdf)
 • A politikai pártok és pártrendszerek (pdf)
 • A politikai ideológiák (pdf)
 • A modern állam (pdf)
 • Kormányformák és államfői modellek (pdf)
 • Az alkotmánybíráskodás a hatalmi rendszerekben (pdf)
Magyar politikai rendszer
 • Feltöltés alatt

Populizmus és demokrácia
 • Tematika 2020/2021. ősz (pdf)
 • A populizmus történeti gyökerei (pdf)
 • A populizmus rétegei (pdf)
 • Neopopulizmus: korszakunk populizmusát kiváltó tényezők (pdf)
 • Populizmus és demokrácia (pdf
 • Jobb- és baloldali populizmusok (pdf)
 • Populizmus, jog, kivételes állapot (pdf)
A diasorok és egyéb fájlok pdf-formátumban kerülnek feltöltésre. A hanganyagok a Teams és a Moodle felületeken érhetők el.
All files can be downloaded in PDF-format.