Monday 2 April 2012

A jövő nemzedékek érdekei az Alaptörvényben

2012. március 30-án előadást tartottam "Az állam és jog alapvető értékei a változó világban" című konferencián a győri Széchenyi István Egyetemen.
"A 2011-ben elfogadott Alaptörvény Nemzeti hitvallása a következőképp fogalmaz: 'Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.' A törvényszöveget magát is áthatja a jelen generációinak a jövő nemzedékek iránt érzett felelőssége: megjelenik ez az elv a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség, valamint a kulturális értékek védelme és fenntartása kapcsán [P) cikk)] és a gazdasági alkotmányosságról szóló részekben is (A közpénzek, 38. cikk). Mindezzel Alaptörvényünk csatlakozott azokhoz a közjogi irányokhoz, amelyek alkotmányi szinten igyekeznek gondoskodni az utánunk jövő generációkról, célul tűzve a társadalmi igazságosság elvének megvalósítását. Ezzel párhuzamosan az új Alkotmány megszüntette a jövő nemzedékek érdekinek megjelenítésére és képviseletére hivatott különbiztos intézményét, s áttért az 'egybiztosi' modellre. Az Alaptörvényre épülő, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény pedig meglehetősen szűk körben határozta meg az alapvető biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese feladatkörét és lehetőségeit. Mindez jelentős aláássa az Alaptörvénynek a jövő nemzedékek iránti elkötelezettségét. Előadásom három célt szolgál. (1) Egyrészt bemutatom azt, hogy az Alaptörvény értelmezése nyomán milyen kötelezettségek terhelhetik a jelen generációkat a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét illetően. (2) Másrészt rávilágítok arra, hogy az Alaptörvény jövő nemzedékek iránti elköteleződése milyen pontokon futhat zátonyra (így többek között az ombudsmani rendszer átalakításán, másrészt a társadalmi részvételi jogosítványok korlátozásán). (3) Végül pedig megkísérlek egy átfogó képet adni a jövő nemzedékek hatályos védelmi szintjének érvényesüléséről, a nemzedékek közötti igazságosság kívánalmának állapotáról."
A diasor itt érhető el.