Monday 23 April 2012

Lehet-e "jobboldali" vagy "baloldali" a környezetpolitika?


Nem pusztán elméleti, hanem nagyon is gyakorlati kérdés, hogy egy szakpolitikai területnek (jelesül a környezetpolitikának) lehet-e és kell-e legyen „pártos” felfogása? Vajon vannak-e „balliberális” vagy „jobboldali-konzervatív” környezetpolitikai értékek, elvek és gyakorlatok? Ha igen, akkor mit szól mindehhez az ökopolitika vagy egy ökopárt? Az előadás ilyen és hasonló kérdéseken keresztül próbálja bemutatni a környezetpolitika fejlődésének tendenciáit, a baloldal zöldpolitikai eszmélését, s legújabb fejleményként a „konzervatív környezetpolitika”, a „zöldkonzervatívok” elképzeléseit. Ha kész válaszokkal talán nem is szolgál az előadás, de a fenti dilemmák apropót adhatnak arra is, hogy ne csupán a környezetpolitika „pártosságáról” elmélkedjünk, hanem közelebb kerüljünk annak valódi természetéhez, amely bőven túlmutat a szakpolitikán – talán a válasz is itt keresendő az említett dilemmákra.

E témában tartottam előadást az ELTE ÁJK Kari Doktori Konferenciáján 2012. április 20-án.