Sunday 24 June 2012

Demokrácia, kormányzás, környezetminőség


A kép forrása: www.iisd.org

Jelen előadásban arra a kérdésre keresem a választ, hogy általában a demokrácia és konkrétabban a kormányzati (szak)politika milyen összefüggésben áll a környezet minőségével, vagyis önmagában a demokrácia, „jó kormányzás” vagy éppen a környezeti kormányzás elve és gyakorlata javíthatja-e a természetes és épített környezet állapotát? E problémák felvázolása végett az előadás három pilléren nyugszik. (I) Először is azt a nagyon fontos előkérdést vizsgálom, hogy van-e összefüggés a demokrácia (annak konszenzusos vagy többségi formája) és a környezet minősége között. Vagyis, hogy mit jelent a demokrácia mint politikai berendezkedés és szellemiség a környezet (hatékonyabb) védelme szempontjából. (II) Ezen tapasztalatokkal felvértezve körvonalazom a környezeti kormányzás és a kormányzás minőségének fogalmait. A kormányzás minősége kapcsán pedig számos mérési eljárást hívok segítségül: az UNDP Human Development Report-ját; az OECD Government at a Glance elnevezésű projektjét; végül pedig a Világbank Worldwide Governance Indicators kezdeményezésének tapasztalatait. Alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy a kormányzati (szak)politika milyen eszközrendszerrel képes befolyásolni a környezet állapotát, s az általános kormányzati minőségvizsgálat eredményeit alapul véve milyen lehetőségei vannak a környezeti kormányzás minőségének vizsgálatára. (III) Végül éppen ez utóbbi miatt, a témát „hazahozom” és a magyar tapasztalatok alapján körvonalazom a környezeti kormányzás minősége és a környezet állapota közötti kapcsolatot.

Az előadás elhangzott a Magyar Politikatudományi Társaság XVIII., 2012. június 22-23. között megrendezett Vándorgyűlésén Veszprémben.

Az előadás diasora letölthető innen.