Saturday 7 June 2014

Vándorgyűlés 2014

Két előadást tartottam a Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlésén 2014. június 7-én Debrecenben. Az első a rendszerváltás utáni környezetpolitikát próbálja meg egy komplex elemzési módszertan keretében értelmezni, melyet az a dilemma mozgat, hogy hogyan lehet egyszerre "zöld Alaptörvényünk" és a környezetvédelmi érdekeket látványosan a szőnyeg alá söprő kormányunk.A második előadás pedig a "győzeteskompenzációt" elemzi és legfontosabb megállapítása az, hogy az Alkotmánybíróság döntése ellenére a megoldás alkotmányellenessége mellett érvel.