Saturday 21 November 2015

A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében

2015. november 26-án a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében című konferenciáján adok elő. Előadásom címe: Politikai ellenség és identitás. A kapcsolódó diasor hamarosan elérhető lesz az oldalamon. Mindenkit szeretettel várunk a konferencián!

A részletes program alább olvasható és elérhető itt is:

A 25 éves Politikatörténeti Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének konferenciája


Részvételi szándékát kérjük, az info@phistory.hu email címen vagy a 06-1-301-4920-as telefonszámon jelezze. Köszönjük!


Megnyitó (Bayer József)

10:10 Kácsor Zsolt: Előhang

POLITIKA
10:30 Scheiring Gábor: A nemzeti burzsoázia diszkrét bája: a demokrácia hanyatlásának politikai gazdaságtana
10:50 Böcskei Balázs: A magyar illiberalizmus és a „létező liberalizmus” válsága

11:10 Kávészünet

11:20 Antal Attila: Politikai ellenség és identitás
11:40 Csigó Péter: Nincs visszaút: hogyan léphetünk túl a "létező" liberális demokrácia '89-es rendszerén
12:00 Sebők Miklós: Bankszabályozás a rendszerváltás után: A modernizációs konszenzus felemelkedése és bukása
12:20 Vita

12:50 Szünet

TÁRSADALOM

13:30 Misetics Bálint: „Gátak építése helyett” - A hajléktalanságra adott állami válaszok elmúlt huszonöt évéről
13:50 Takács Erzsébet: Szolidaritás ma. A társadalmi együttműködés és a kollektív cselekvés lehetőségei Magyarországon az elmúlt negyed században
14:10 Binder Mátyás: „Romaidentitás-politika” a rendszerváltás utáni Magyarországon
14:30 Vastagh Zoltán: Az állami szabályozás és a társadalomszerkezet; az egyenlőtlenségek politikai természete

14:50 Kávészünet

15:00 Patakfalvi Czirják Ágnes: Nemzeti csoportkép. A székely identitás mint kategória alakulása a rendszerváltás óta

KULTÚRA

15:20 Bagi Zsolt: Posztmodern, antimodern és neomodern a mai magyar irodalomban. Mi jön az emancipáció nagy elbeszélése után?
15:40 Vita, zárszó (Földes György)

(Vége 16:20)