Sunday 22 May 2016

A politika védelmében

Az Élet és Irodalom 2016. május 20-i számában jelent meg ez a cikk, s benne a Fidesz-kormányok politikaelméletével, populizmusával, elitizmusával és mindezek óriási veszélyeivel foglalkozom. Erre a cikkre épül a 2016. május 24-én, egy populizmussal foglalkozó konferencián tartandó előadásom.

"Jelen írás arra vállalkozik, hogy az orbáni rendszer egyik legfontosabb sajátosságával, annak Carl Schmitt-i értelemben vett politikai jellegével foglalkozzon, és kimutassa azt, hogy bár az orbáni rendszer egyik legjelentősebb ígérete az, hogy a politikát (ezen keresztül a választópolgárok akaratát) rehabilitálja a bürokratikus, technokrata (az állampolgárokkal vajmi keveset törődő és a politikai problémák elől menekülő, ezért antidemokratikus) államvezetéssel szemben, valójában sohasem volt még ennyire politikaellenes kormányzatunk – ugyanakkor ez korántsem ellentmondás az orbáni rendszerben, mert éppen a politika „megszüntetésével” akarja megtartani a hatalmat."