Friday 24 March 2017

Call for papers: Baloldali populizmusok: történelmi gyökerek és jövőbeli perspektívák

Kedves Kollégák, Barátok és Ismerősök,

Egy szekciótervet nyújtottam be a Magyar Politikatudományi Társaság XXIII. Vándorgyűlésére (Széchenyi István Egyetem, Győr, 2017. június 9-10.). Az általam kezdeményezett szekció címe: Baloldali populizmusok: történelmi gyökerek és jövőbeli perspektívák. Kérlek, ha az alábbi szekcióleírás felkeltette az érdeklődéseteket bátran küldjetek nekem absztraktokat (vagy csak elődadáscímeket) 2017. március 31-ig. Azon leszek, hogy lehetőségeimhez mérten az elhangzott előadásokat akár kötetben, akár más formában publikáljuk majd.

Állok rendelkezésre bármilyen kérdés, felvetés esetén!

Kérlek, juttassátok el jelen felhívást minden olyan személynek, intézménynek, aki/amely érdekelt lehet a témában!

Az általam kezdeményezett szekció leírása:

Ha rátekintünk a populista pártokra és mozgalmakra, akkor első ránézésre az a benyomásunk keletkezhet, hogy a populizmus egy (szélső) jobboldali lázadás a fennálló (neo)liberális demokráciával és annak intézményeivel szemben. E percepciónkat csak megerősítheti az, hogy a „populista” bélyeget igen könnyen osztogatják a (neo)liberális politikusok, s ennek lényegében az a célja, hogy kirekesszék („karanténba zárják”) az általuk populistának gondolt szereplőket. Ebben a politikai csatározásban a populista bélyeg a neoliberális gazdaságpolitikával és az európai bürokráciával szemben kritikákat megfogalmazó baloldali pártokra (pl. Sziriza, Podemos) is rátapadt. A szekció kiindulópontja az, hogy a baloldali populizmusnak igen jelentős történelmi és politikai tradíciói vannak, sőt a kortárs társadalomelméleti és társadalomkritikai (Nadia Urbinati, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Alain Badiou) elemzések egyik legjelentősebb hívószava a populizmus, valamint a populizmus és a demokrácia közötti konfliktus. Jelen szekció interdiszciplináris keretben elemzi a baloldali populizmus múltját, politikai jelenét, társadalom- és emberképét, az általa megfogalmazott szakpolitikai javaslatokat gazdaságpolitikától kezdve egészen az ökológiai politikáig. A szekció egyik fontos kérdése, hogy mit lehet a baloldali populizmus sorsa egy olyan politikai térben, amelyet a neoliberalizmus és a (szélső)jobboldali nacionalista populizmus közötti hegemóniaharc dominál.


Várom a jelentkezéseket!