Wednesday 4 April 2018

A populista demokrácia természete - A Társadalomfilozófiai Vitakörben


Az MTA Filozófiai Intézet Társadalomfilozófiai Vitakörének keretein belül vitasorozatot indítunk "Populizmus és demokrácia" címmel.

A vitasorozat első alkalmán Antal Attila: "A populista demokrácia természete" című, 2017-ben a Napvilág Kiadónál megjelent könyvének egy részletét tárgyaljuk.

Bevezető előadást tart: Antal Attila (ELTE ÁJK)

Vitaindítót tart: Sólyom Péter (DE ÁJK)

Az esemény időpontja: 2018. április 12. 16 óra.

Helyszín: MTA HTK, Filozófiai Intézet,
Budapest 1097, Tóth Kálmán utca 4.
7. emelet, 7.16-os, "Trapéz" szoba.
További információk: tarsadalomfilozofiaivitako
r@gmail.com

Facebook

A Társadalomfilozófiai Vitakör 2018. tavaszi/nyári tervezett programja:
 "Populizmus, és demokrácia"

 április 12. 16 óra:
"A populista demokrácia természete"
előadó: Antal Attila (ELTE ÁJK, PTI Társadalomelméleti Műhely)
vitaindító: Sólyom Péter (DE ÁJK)

április 26. 16 óra:
"A konszenzusok felszámolása - A jobboldali populizmus és a 'genderideológia' fenyegetése"
előadó: Kováts Eszter (ELTE ÁJK)
vitaindítók: Horváth Szilvia (NKE, Molnár Tamás Kutatóközpont) Mándi Tibor (MTA PTI)

május 3. 16 óra:
"Populizmusok és demokráciák - avagy a politika újraácsolt színpada"
előadó: Tallár Ferenc (Prof. emeritus)
vitaindítók: Kiss Viktor (Corvinus PTI, PTI Társadalomelméleti Műhely )
Szücs László Gergely (MTA FI)

június 7. 16 óra:
"A többségi elv és a szabadság"
előadó: Nyirkos Tamás (PPKE Politológia Tsz.)
vitaindító: Balázs Zoltán (Corvinus PTI)