Konferencia

Tanulmányút

  1. 2015. június – augusztus, USA, Amherst, MA: Study of the U.S. Institutions, Political Thought.
  2. 2015. március 2-3., Brüsszel. Opportunities for European policy makers towards Environmental Justice. EJOLT conference and workshop.
  3. 2013. július 7. – augusztus 10. Hollandia és Németország, Climate-KIC Summer School, üzleti-kutatási terv: üzleti lehetőségek a smart grid rendszerekben.
  4. 2012. június 18-22. Budapest, a NetSci2012 hálózatkutatási nyári egyetem résztvevője
  5. 2009. május 2-5., Prága, European Values Network, European Defence Policy Group  
  6. 2009. március 1-3., Brüsszel, European Values Network, European Defence Policy Group
  Konferencia
  1. 2017. február 16. Az Alaptörvény hatása a szakjogágakra. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Előadás: Az alkotmányos környezetjog jelentősége és hatása. http://www.antalattila.hu/2017/02/az-alkotmanyos-kornyezetjog-jelentosege.html
  2. 2016. november 10-12. Northeastern Political Science Association’s 48th Annual Meeting, Bosoton, MA. Előadás: The Political Theory and Paradoxes of the Governing Populism in Hungary. http://www.antalattila.hu/2016/10/the-political-theory-and-paradoxes-of.html
  3. 2016. május 23-24. 2nd International Conference. Current Populism in Europe: Impact on the Political Landscape, Prága. Előadás: Populism in Hungary: The False Promise of Repoliticisation. http://www.antalattila.hu/2016/05/populism-in-hungary.html
  4. 2015. november 26. Politikatörténeti Intézet A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében című konferenciája. Előadás: Politikai ellenség és identitás. http://www.antalattila.hu/2015/11/eloadasom-politikatorteneti-intezet-mai.html
  5. 2015. augusztus 26-29. ECPR's General Conference, Université de Montréal. Előadás: Environmental and Energy Democracy in Hungary. http://www.antalattila.hu/2015/08/environmental-and-energy-democracy-in.html
  6. 2015. november 26. Politikatörténeti Intézet A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében című konferenciája. Előadás: Politikai ellenség és identitás. http://www.antalattila.hu/2015/11/eloadasom-politikatorteneti-intezet-mai.html
  7. 2015. augusztus 26-29. ECPR's General Conference, Université de Montréal. Előadás: Environmental and Energy Democracy in Hungary. http://www.antalattila.hu/2015/08/environmental-and-energy-democracy-in.html
  8. 2014. szeptember 5-7. 3rd UNITAR-Yale Conference on Environmental Governance and Democracy, 5-7 September 2014, New Haven, USA Előadás: Strong Constitutional Basis – Weak Environmental Policy. How could be the Environmental Policy Unconstitutional? – The Case of Hungary http://conference.unitar.org/yale2014/sites/conference.unitar.org.yale2014/files/2014%20UNITAR-Yale%20Conference%20-%20Attila%20Antal.pdf
  9. 2014. június 13. ELTE ÁJK Kari Jubileumi Doktorandusz Konferenciájának szervezője és előadója. Előadás: Nacionalizmus és környezetvédelem. http://antalattila.blogspot.hu/2014/06/2014.htm
  10. 2014. június 7. Magyar Politikatudományi Társaság XX Vándorgyűlésének (Debrecen) előadója. Előadás 1: Környezetpolitika a rendszerváltás után. Előadás 2: Hogy lett az arányos többségi? http://antalattila.blogspot.hu/2014/06/vandorgyules-2014.html
  11. 2014. április 22. Áramot ilyen áron? című konferencia előadója. Előadás: Paks-nehéz energiapolitika. http://www.slideshare.net/AntalAttila1/paks-nehz-energiapolitika-antal-attila
  12. 2014. március 21. Az állam szuverenitása című konferencia előadója. Előadás: A környezetvédelem hatása az állami szuverenitásra. http://www.slideshare.net/AntalAttila1/a-krnyezetvdelem-hatsa-az-llami-szuverenitsra-antal-attila
  13. 2014. március 7. Én és a környezetem című konferencia előadója. Előadás: Demokrácia és környezetvédelem. http://www.slideshare.net/AntalAttila1/antal-attilademokrcia-s-krnyezetvdelem20140307
  14. 2013. május 31. A Magyar Politikatudományi Társaság XIX. Vándorgyűlése, Kolozsvár. Előadás: Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon.
  15. 2013. február 25. 20 éves a Politikatudományi Doktori Iskola, 70 éves Bihari Mihály c. konferencia szervezője és előadója, Budapest. Előadás: Alkotmányozási korszakok és technikák - Sikeres és sikertelen alkotmányozások http://antalattila.blogspot.hu/2013/03/alkotmanyozasi-korszakok-es-technikak.html 
  16. 2012. november 30. Környezeti problémák a Kárpát-medencében II., Pécs. Előadás: Fenntartható fejlődés az új Alaptörvény kontextusában. http://bitly.com/SHN6T8
  17. 2012. október 15. Környezetvédelmi konferencia Biatorbágyon. Előadás: Környezetvédelem és az Alkotmány. http://bitly.com/TCEn49
  18. 2012. április 20. Szervező és előadó az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Konferenciáján, Budapesten. Előadás:Lehet-e "jobboldali"vagy "baloldali" a környezetpolitika?
  19. 2012. március 30. Az állam és jog alapvető rétkei a változó világban c. konferencia, Győr. Előadás: A jövő nemzedékek érdekei az Alaptörvényben.
  20. 2011. december 9. Társadalom, részvétel, környezet c. konferencia, Pécs. Előadás: Adatnyilvánosság az energetikában.
  21. 2011. november 17. Energia és nyilvánosság konferencia, Budapest. Előadás: Energia kontroll a gyakorlatban.
  22. 2011. október 28-29. Kihívások és dilemmák Kelet-Közép-Európában, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, panelvezető
  23. 2011. október 20. Politológus Nap, Budapesti Corvinus Egyetem, Európai Uniós tendenciák kerekasztal-beszélgetés
  24. 2011. július 8. Környezetpolitikai Nyári Egyetem, Pécs. Előadás: Környezeti demokrácia Magyarországon.
  25. 2011. május 20-21. A Magyar Politikatudományi Társaság XVII. Vándorkonferenciája, Budapest. Előadás: Fenntartható hálózatok.
  26. 2011. február 4. Konferencia a jelenleg zajló alkotmányozásról, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. Előadás: Az új Alkotmány környezetvédelmi filozófiája.
  27. 2010. december 1. Zöldülő Európa? – A nemzetközi viszonyok átalakulása és a klímapolitika című konferencia, Szeged. Előadás: Lehet-e egy alkotmány zöld? 
  28. 2010. november 5-7. Konfliktus és társadalmi innováció. A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. Előadás: Környezeti demokrácia és civil szféra.
  29. 2010. szeptember 14-15. MTA Pécsi Területi Bizottsága A fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és természetvédelem összefüggései a Kárpát-medencében című konferenciája. Előadás: Környezeti demokrácia: lehetőségek és realitások.
  30. 2010. június 18. A Magyar Politikatudományi Társaság XVI. Vándorkonferenciája, Szeged. Korreferálás a Közvetlen és közvetett demokrácia – demokráciaértelmezések című panelben.
  31. 2010. április 23. ELTE Állam és Jogtudományi Karának Ünnepi Konferenciája az ELTE 375 éves fennállása alkalmából – A Politikatudományi Szekció felelőse. Előadás: A környezeti demokrácia jelentésszintjei és hazai helyzete.
  32. 2010. március 19-20. 20 évesek az önkormányzatok – Születésnap vagy halotti tor? Pécsi Tudományegyetem BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke. Előadás: Környezetpolitikai tervezés és stratégiaalkotás helyi szinten.
  33. 2010. január 14. Energia Klub – „Elvesztegetett energiák” című konferencia. Előadás: Diszfunkciók az állami energetika és az energiajog területein.
  34. 2009. november 10. Dunaújvárosi Főiskola – A Tudomány Hete, Környezeti demokrácia – A fenntartható demokrácia megközelítése című előadás.
  35. 2009. szeptember 29. Generáció 2020 – Válságkezelés és átalakulás kerekasztal. Előadás: Politikai intézmények a válság nyomása alatt.
  36. 2009. július 3-4. A Magyar Politikatudományi Társaság XV. Vándorkonferenciája, Miskolc. Előadás: A környezeti demokrácia (ki)alakulása a rendszerváltás utáni Magyarországon. http://vandorgyules.uni-miskolc.hu/
  37. 2009. június 5-6. PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület. Előadás: A pártalapítványok és a korrupció.
  38. 2009. április 30. ELTE TÁTK, Szomszédaink és 1989 – Rendszerváltozások Közép-Kelet-Európában kerekasztal beszélgetés, Budapest
  39. 2008. augusztus 7-10. LIFE – Marketing és kommunikáció a politikában nyári egyetem, moderátor

  No comments:

  Post a Comment