Tuesday 10 January 2012

Az új Alaptörvény környezetvédelmi filozófiája

Jelen tanulmány a 2010-2011-ben lezajlott alkotmányozási folyamatot elemzi környezetjogi és környezetpolitikai szempontból. Kiindulópontom az, hogy e rendkívüli esemény lehetőséget biztosított arra, hogy a szakma összefoglalja álláspontját a leendő Alkotmány környezetvédelmi filozófiáját illetően. Ennek középpontjában többek között az Alkotmánybíróság gyakorlatának Alkotmányba emelése állt. Az alkotmányozás folyamata azonban igen kevéssé követte ezt az irányt, sőt sokáig úgy tűnt, hogy visszalépés következik be a hatályos állapotokhoz képest. A bizonytalan helyzetet még az Alaptörvényre vonatkozó törvényjavaslat is fenntartotta. Végül az elfogadott törvényszöveg nem csak, hogy megőrizte a hatályos szabályozást, hanem igen értékes (és értelmezésre váró) elemekkel gazdagította a hazai környezeti demokrácia alkotmányos szintjét, kialakítva az Alaptörvény környezetvédelmi filozófiáját. Mindennek ellenére fájó pontként konstatálhatjuk a jövő nemzedékek országgyűlési biztosi posztjának helyettessé degradálását és a legtöbb alkotmánybírósági vívmány figyelmen kívül hagyását.

A tanulmány megjelent a Közjogi Szemle 2011/4. számában.