Monday 3 June 2013

Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon


2013. május 31-én előadást tartottam a Magyar Politikatudományi Társaság XIX. Vándorgyűlésén, "Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon" címmel, amelyben kísérletet tettem a hazai végletes közjogi polarizáltság és a Fidesz-KDNP (köz)jog-felfogásának jobb megértésre.

Az előadás absztraktja:

A politikai alkotmány („political constitution”) koncepciója – mely esősorban Richard Bellamy és Adam Tomkins nevéhez fűződik – szerint a politikai hatalmat gyakorlók (elsősorban a kormányzat) közjogi elszámoltatása politikai eszközök és politikai intézmények segítségével történik. Ezzel szemben a jogi alkotmány („legal constitution”) ehhez az elszámoltatáshoz jogi megoldásokat és intézményeket vesz igénybe, mindenek előtt természetesen a(z alkotmány)bíráskodás megoldásait. Ha ebből a paradigmából tekintünk az elmúlt negyedszázad magyarországi alkotmányozási tendenciáira és kicsit általánosabban kezeljük a politikai és jogi alkotmányozás/alkotmányosság fogalmait, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az 1989-es Alkotmányunk és a ráépülő (elsősorban alkotmánybírósági) gyakorlat merőben (köz)jogi jellegű volt. Ezzel szemben a 2010-től kibontakozó alkotmányozási technika a politikai alkotmány talaján áll, s a parlament szuverenitását és az ezzel konkuráló intézmények meggyengítését tűzte ki célul. Az 2012-ben hatályba lépett új magyar Alaptörvényt megítélése tehát éppen azért olyan ellentmondásos, mert a leváltott 1989-es Alkotmány (és így a jogi alkotmányosság) hívei és az új alkotmányozók (akik a politikai alkotmányosság ethoszát képviselik) alapvetően eltérő paradigmában gondolkodnak, s úgy vélik, hogy csak és kizárólag az ő megoldásuk „az alkotmányos” és az ellentáboré szükségszerűen „alkotmányellenes”. Az előadás ezen politikai-jogi alkotmányosság paradigma mentén kívánja áttekinti az magyar alkotmányozás elmúlt 25 évét, különös tekintettel a jelen közjogi és politikai vitáira. Egyik fő konklúziója pedig az, hogy amíg a jogi és politikai alkotmányosság vitája nem kerül nyugvópontra Magyarországon, addig semmilyen alkotmányszövegnek sem épülhet ki komoly legitimációja.

Az előadás diasora elérhető itt.

Az előadás során készült tanulmány reményeim szerint publikálásra kerül hamarosan.