Sunday 10 November 2013

Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon

Megjelent a Politikatudományi Szemle 2013/3. száma és benne a Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon című tanulmányom.

AKTUÁLIS SZÁM 
XXII. évfolyam, 2013/3. szám
POLITIKAELMÉLETI KIHÍVÁSOK

Kiss Balázs: Érzelmek és politikatudomány
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 7-28. pp.

Szabó Gábor: Alattvaló vagy polgár? A demokratikus legitimitásról etikai nézőpontból
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 29-47. pp.

Antal Attila: Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 48-70. pp.

EURÓPAI POLITIKÁK

Ágh Attila: Az Európai Unió közpolitikai rendszerének áttekintése: az uniós közpolitika és az uniós politika paradoxonjai
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 73-90. pp.

PÁRTOK ÉS SZAVAZÓK

Szabó Balázs: Az új parlamenti pártok szavazóbázisának jellemzői Budapest példáján
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 92-116. pp.

Tóth Adrienn: Országos pártok – helyi önkormányzatok
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 117-137. pp.

RECENZIÓK

Csizmadia Ervin: Most akkor van irány?
(Boda Zsolt–Körösényi András (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában?)
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 141-150. pp.

Domonkos Endre: Geopolitikai irányzatok fejlődése a nemzetközi kapcsolatokban (Szilágyi István: Geopolitika)
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 151-159. pp.

KÖNYVFIGYELŐ 
Politikatudományi Szemle XXII/3. ¦ 160-164. pp.