Friday 16 August 2019

Megjelent a Kellék folyóirat 61. száma: Populizmus(ok) - VIDEÓMegjelent az erdélyi Kellék filozófiai folyóirat legújabb, 61. száma, amelynek címe: Populizmus(ok). Nagy megtiszteltetés volt egy cikket közölni itt számos kiváló Kollégám mellett. A tanulmányom címe: Az autoriter nacionalista és a transznacionális populizmusok. Ősszel szervezünk egy budapesti lapbemutatót is.

A tartalomjegyzék:

Elméletek, viták
 • Cas Mudde: A populista korszellem
 • Margaret Canovan: Bízz a népben!
 • A populizmus és a demokrácia két arca
 • Ernesto Laclau: Populizmus: mit fed a név?
 • Étienne Balibar: A populizmustól az ellenpopulizmusig: történet és stratégia
 • Paár Ádám: Vonzások és választások. Populizmus és konzervativizmus
 • Tallár Ferenc: Meggyengült centrumállamok – erősödő populizmusok?
 • Éber Márk Áron: A nép nevében. A populizmus új hullámának okai a neoliberális hegemónia után
 • Soós Kinga: „Kísértet járja be Európát”, avagy a populizmus diszkurzív kalandjai
 • Antal Attila: Az autoriter nacionalista és a transznacionális populizmusok
 • Kiss Viktor – Kerékgyártó Ágnes: A politika visszatérése?
 • Chantal Mouffe és a baloldali populizmus
 • Kapelner Zsolt: Lehet-e demokratikus a populizmus?
 • Lányi András: Populizmus, avagy a demokrácia válsága

Kelet-közép-európai változatok
 • Kiss Tamás: A fejlődési idealizmus és a neoliberális populizmus között. Szempontok a román professzionális középosztály antikorrupciós diskurzusának értelmezéséhez
 • Bartha Ákos: Populista antifasizmus? A Magyar Front – Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága (1944) a korabeli dokumentumok alapján
A Kellék 61. számának bemutatója 2019. szeptember 24-én volt a Politikatörténeti Intézetben az erről készült videó elérhető itt: