Friday 30 November 2012

Fenntartható fejlődés az új Alaptörvény kontextusában

2012. november 30-án előadást tartottam a Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. című konferencián Pécsett.

Az előadás absztraktja: "A 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény kiemelten foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével. Az előadás ebből kiindulva három szempontból járja körül az alkotmányosság, a jogrendszer és a fenntartható fejlődés témakörét: (I) Kiindulópontként vázolja a fenntarthatóság jogszabályi leképeződésével és az ennek hatásaival kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalmi álláspontokat, különös tekintettel arra, hogy e szakirodalmi vélemények nyomán (vagy éppen azok ellenére) hogyan jelenik meg a fenntarthatóság gondolata a különféle alkotmányokban. (II) Ezután bemutatja az Alaptörvény fenntarthatóság-központú gondolkodását, hiszen a 2011-ben elfogadott jogszabály komplex módon közelít a fenntarthatóság kérdésköréhez: (a) foglalkozik a gazdasági, fiskális fenntarthatósággal, méghozzá a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás szempontjából; (b) emellett a fenntarthatóság együtt jelenik meg a környezeti értékekkel és a jövő nemzedékek iránti felelősséggel; (c) továbbá az Alaptörvény külön is tárgyalja a fenntartható fejlődés kérdését. (III) Végül számba veszi azokat a lehetséges forgatókönyveket és következményeket, amelyek az Alaptörvény fenntarthatósági filozófiájából adódhatnak. Végtére is arra a kérdésre keresve a választ, hogy az Alaptörvény eredményezheti-e a jogrendszer és akár a hétköznapi gondolkodás fenntarthatósági irányba tett fordulatát?"

Az előadás diasora itt érhető el.

Az elődadásból készített tanulmányt is közzéteszem, illetve témával is fogok egyéb helyeken foglalkozni.