Sunday 9 December 2012

A környezeti demokrácia állapota 2012-ben

2012. december 7-én előadást tartottam a Győrben a Széchenyi István Egyetem ÁJK és Doktori Iskola A magyar jogrendszer átalakítása - kodifikáció napjainkban című konferenciáján.
Az előadás absztraktja: Az előadás célja annak bemutatása, hogy milyen fontosabb jogalkotási változások következetek be a hazai környezeti/környezetvédelmi demokrácia területén 2010 óta. A környezeti demokrácia hagyományos felfogását alapul véve (Aarhusi Egyezmény, 2001. évi LXXXI. törvény) az előadás a hazai környezetvédelmi joganyag és az ahhoz kapcsolódó részterületek elemzésével négy fő pilléren keresztül rekonstruálja a környezeti demokrácia 2012-es állapotát. (1) Először is vizsgálja a hazai adatnyilvánossági szabályok alakulását, különös tekintettel az új információszabadság törvényre, az adatvédelmi biztos pozíciójának megszüntetésére, továbbá nyilvánosság lehetőségeit karcsúsító jogalkotási kísérletekre. (2) Másodszor foglalkozik a társadalmi részvétel legújabb szabályaival, így a jogalkotási törvénnyel és az azon alapuló, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvénnyel. (3) Harmadszor különös figyelmet fordít azon jogalkotási tendenciáknak, amelyek a civil szervezetek jogorvoslati lehetőségét korlátozzák. (4) Végül pedig a mindezeket megalapozó részvételre képesítés hiányosságait járja körül. Ez a komplex elemzési módszer hozzásegít ahhoz, hogy egyszerre lássuk a környezetvédelmi joganyag és a környezeti demokrácia részjogosítványait garantáló jogterületek együttes változását.
Az előadás diasora itt érhető el.