Monday 11 April 2016

Holtpont - Könyvbemutató a Könyvfesztiválon 2016. április 22-én 16.00 órától

Örömmel jelentem, hogy a Könyvfesztiválra fog megjelenni a Földes György és jómagam szerkesztette, Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről című kötet a Napvilág Kiadónál, amely a Politikatörténeti Intézetben működő Társadalomelméleti Műhely (TEM) első kiadványa.

A kötet rövid leírása:

Jelen kötet a Politikatörténeti Alapítvány Társadalomelméleti Műhelyében együtt gondolkodó és vitázó társadalomtudósoknak a mai magyar valóságról adott elemzéseit, kritikus látleleteit tartalmazza. A kötet első felét a magyar politika, a másikat a magyar társadalom szociális és kulturális viszonyai elemzésének-leírásának szenteljük.

Reményeink szerint az írásokból világosan kirajzolódik a demokrácia és a társadalom válságának egy olyan kritikus olvasata, amely új színt képvisel a jelenlegi hazai tudományos és politikai diskurzusban. Elemzéseinkben szakítunk azzal az eddig jellemző gyakorlattal, amikor a vita résztvevői önreflexió nélkül, csak a mindenkori politikai kurzust hibáztatják a bajokért, az áldatlan közállapotokért. Ennek az újításnak persze meglehet az ára: harag és elutasítás az érintettek részéről.

Kötetünk fontos következtetése: a nemzeti együttműködés meghirdetett rendszerét fel kell hogy váltsa az európai együttműködésben részt vállaló Magyar Köztársaság társadalmi-gazdasági szolidaritásnak formát adó demokráciája. Ennek az új köztársaságnak tagadnia kell az illiberális berendezkedést, de nem lehet puszta folytatása a 2010 előtti liberális alkotmányos demokráciának. A korábbi modernizációs konszenzus helyébe egy igazságosabb társadalom vízióját célszerű állítani, a zárt nemzetfelfogást egy nyitott, befogadó nemzetfelfogással érdemes felváltani.

A kötet tartalomjegyzéke:


Előszó

GAZDASÁG ÉS POLITIKA

SCHEIRING GÁBOR: A nemzeti burzsoázia diszkrét bája – A demokrácia hanyatlásának politikai gazdaságtana
SEBŐK MIKLÓS: A modernizációs konszenzus mint a rendszerváltás ideológiája és közpolitikája

DEMOKRÁCIA, (IL)LIBERALIZMUS ÉS ELLENSÉG

BÖCSKEI BALÁZS: Új autoriter rezsimek, a magyar illiberalizmus és a „létező liberalizmus” válsága
CSIGÓ PÉTER: ’89 mint társadalmi csapda
ANTAL ATTILA: Politikai ellenség és identitás

TÁRSADALOM ÉS SZOLIDARITÁS

VASTAGH ZOLTÁN: Az állami újraelosztás és a jövedelmi egyenlőtlenségek politikai természete
MISETICS BÁLINT: „Gátak építése helyett” – A hajléktalanság állami kezelése a rendszerváltás után
TAKÁCS ERZSÉBET: A szolidaritás és a társadalmi együttműködés az individualizálódott társadalmakban és Magyarországon

IDENTITÁS, KULTÚRA, EMANCIPÁCIÓ

BINDER MÁTYÁS: „Roma – identitás – politika” a rendszerváltás utáni Magyarországon
PATAKFALVI-CZIRJÁK ÁGNES: Nemzeti csoportkép. A székely identitás mint kategória alakulása a rendszerváltás óta 
BAGI ZSOLT: Emancipáció túl a modernség horizontján – A mai magyar irodalom elköteleződéseiről

A esemény itt érhető el a Facebook-on, itt pedig a Könyvfesztivál oldalán.

Itt olvashattok a kötetről bővebben és meg is tudjátok rendelni.

Itt és itt is megtudjátok rendelni.