Thursday 29 December 2016

Meghívó Antal Attila doktori disszertációjának nyilvános vitájára

Ha van kedvetek/időtök megtiszteltetés lenne, ha ott lennétek az alábbi eseményen:

Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola
szeretettel meghívja Önt


Antal Attila


Környezeti Demokrácia Magyarországon
Elmélet és intézményesülés, gyakorlat, speciális részterület


című doktori disszertációjának nyilvános vitájára.


A védés ideje:                                          2017. január 5. (csütörtök) 14.00 óra


Helye:                                                           ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Tanács terem
Budapest, Egyetem tér 1-3. földszint 1.

A jelölt témavezetője:
Dr. Bihari Mihály professor emeritus, ELTE ÁJK


A Bíráló Bizottság tagjai:
Dr. Szabó Máté egyetemi tanár, ELTE ÁJK
Dr. Bayer József egyetemi tanár, ZSKE
Dr. Boda Zsolt habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

A disszertáció hivatalos bírálói:
Dr. Fodor László egyetemi tanár, DE ÁJK
Dr. Pánovics Attila adjunktus, PTE ÁJK