Friday 18 January 2019

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a gyermekek körében

Előadásom a Gyermeki jogok és védelmük. Biztonság - bírósági eljárás - oktatás. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Program keretében végzett kutatás Zárókonferenciáján, amelyre 2018. január 18-án került sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A tanulmánykötet 2019-ben várható.