Tuesday 12 March 2019

Elhagyatva? Rendszerváltás, pártok és társadalom

A Politikatörténeti Intézet és annak Társadalomelméleti Műhelye 2019-ben egy rendszerváltásról szóló évadot szervez, amelynek nyitó rendezvénye – az MSZMP Központi Bizottságának a többpártrendszerre vonatkozó határozata évfordulójához időzítve – a rendszerváltás utáni magyar pártokkal, pártrendszerrel és politika kultúra kérdéseivel foglalkozik 2019. március 19-én 17.30-tól.


Résztvevők: ANTAL ATTILA, BOZÓKI ANDRÁS, SZABÓ ANDREA
Moderátor: EGRY GÁBOR
A kerekasztal-beszélgetés az alábbi kérdéseket járja körül:

Miért olyan pártrendszer alakult ki, amilyen? Ez milyen társadalmi elvárásoknak és igényeknek felelt meg, és milyen hiányérzetet keltett később? Mennyiben jelenítette meg a társadalmi érdekeket, értékeket és érzületet? Milyen viszony alakult ki a képviseleti és közvetlen demokrácia között? Hogyan hatottak a pártok a politikai kultúrára, és ez végül mennyiben segítette a 2010-ben bekövetkező fordulatot? Eleve elrendelt volt-e a populista (nacionalista) fordulat a rendszerváltás sajátosságai miatt?