Tuesday 21 May 2019

Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl

Megjelent a Gondolat Kiadó gondozásában és Kenesei István szerkesztésével a Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl című kötet, amelybe nagy megtiszteltetés volt közreműködni.

Tartalom
Kenesei István
Nyelv, biológia, szabadság A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl
Dékány Éva
Chomsky nyelvészeti radikalizmusa
Pléh Csaba
Chomsky és a pszichológia A nyelv mentális realitása és az egyéni különbségek
Gervain Judit
Chomsky hatása a nyelvelsajátítás kutatására
Bródy Mihály
Néhány bionyelvészeti megjegyzés
Forrai Gábor
Chomsky és a filozófiai szemantika
Kornai András
Az ellenforradalmár
Tóth Benedek
Társadalomkritika és az egyetértés gépezete
Noam Chomsky és Edward S. Herman propagandamodelljének médiatudományos kontextusairól
Antal Attila
Noam Chomsky politikai gondolkodása
A humán tudományok alapkérdései sorozat új tagja (ISSN 2560-0885).