Monday 20 September 2021

Bolyai-ösztöndíj és NKFIH posztdoktori kiválósági program (Bolyai Research Fellowship and NKFIH Postdoctoral Excellence Programme)

Örömmel közlöm, hogy "A rendkívüli jogrend a globális ökológiai és járványügyi válságok tükrében" című kutatási programommal elnyertem 2021-2023 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

Továbbá vezető kutatóként folytatok ebben a témában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Posztdoktori Kiválósági Programja keretében 2021-2024 között (NKFIH-azonosító: 139007). Mind a két projektet az Eötvös loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara fogadta be.

A projekttel kapcsolatos minden hírt, publikációt mind itt, mind pedig az esetlegesen létrehozandó külön oldalon közzé fogok tenni.


I am pleased to announce that I have been awarded Bolyai János Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences for my research project "The State of Emergency in the Era of Global Ecological and Pandemic Crisis" between 2021 and 2023.
I will be a senior researcher on this topic within the Postdoctoral Excellence Programme of the National Research, Development and Innovation Office between 2021-2024 (NKFIH ID-number: 139007). Both projects have been accepted by the Eötvös Loránd University Faculty of Law.

I will publish all news and publications related to the project both here and on a separate page that will be created.