Friday 17 June 2022

Igazságosság – demokrácia – fenntarthatóság

2022-ben jelent meg a Földes Györggyel közösen szerkesztett Igazságosság – demokrácia – fenntarthatóság. Társadalomelméleti esszék című kötetünk, amelyben 13 szerző feszegeti a fennálló gazdasági, politikai, társadalmi berendezkedés feszítő problémáit. A kötetben az általam írt tanulmányban azt vizsgáltam meg, hogy mi lehet a demokrácia jövője az ökológiai és klímaválság korszakában. A kötetről a Politikatörténeti Intézet Mérce oldalán írtam.

Csapdahelyzetben élünk. A rövidtávú gazdasági és hatalmi érdekek és távlatok nyilvánvaló konfliktusba kerültek egymással. Kötetünk és annak mind a tizenhárom szerzője rendkívül fontosnak tartja a világ, Európa és hazánk mai helyzetében, hogy a távlati szempontok a mainál jelentősen nagyobb súllyal essenek latba a döntések meghozatalánál. Mindezt úgy szeretnénk elérni, hogy a címben jelzett értékek – az igazságosság, a demokrácia és a fenntarthatóság – alapján nézünk szembe a valósággal és keressük az alternatívát. E megkerülhetetlen munkához a társadalomkritikai gondolkodás hasznát, a fennálló gazdasági, politikai és kulturális viszonyok átalakításának szükségességét bizonyító kötettel szeretnénk hozzájárulni.

A szerzők: Andor László, Antal Attila, Bajomi-Lázár Péter, Berényi Eszter, Csáki György, Éber Márk Áron, Földes György, Huszár Ákos, Kiss Viktor, Knausz Imre, Krekó Péter, Losoncz Alpár, Pogátsa Zoltán