Tuesday 23 August 2022

Energiaforradalmat! (Egyenes beszéd, ATV, 2022. augusztus 17.)

A Mércén megjelent cikkem fő gondolatát megfogalmaztam az ATV Egyenes beszéd című műsorában 2022. augusztus 17-én: e szerint sem 2010 előtti tisztán piaci megoldások, sem pedig a 2010 utáni államosítás nem megfelelő arra, hogy a társadalomra szabott energiarendszereket működtessenek. Ugyanis sem a piaci fundamentalizmus, sem pedig az államkapitalizmus nem készíti fel a társadalmat a globális ökológiai- és klímaválságra. Amellett érveltem, hogy végre szükség lenne egy olyan megközelítésre, amely az energiarendszereket humánus formában, egyfajta társadalmi rendszerként szervezi meg és nem profittermelés a célja. Mindezek okán a nagy energiarendszerek feletti demokratikus társadalmi kontroll lehet az az irány, amely alkalmas út a klímaválságra való felkészülést tekintve. A klímaválságot nem az Orbán-rendszer okozta, de Orbánék vesztegették el szándékosan és bűnős módon az elmúlt 12 évet és minden erőt, forrást elszívtak a társadalmi felkészülés elől. Emiatt van szükség energiaforradalomra, amely tuljadonképpen egy társadalmi forradalom is, hiszen alapvetően alakítja át a globális kapitalizmus diktálta társadalmi szokásainkat.