Sunday 20 August 2023

„A király nem lehet félig meztelen” (ATV, Egyenes beszéd, 2023. augusztus 18.)

2023. augusztus 18-án az ATV Egyenes beszéd címűműsorának vendégeként Pesty László dokumentumfilmes Orbán-rendszert kritizáló megnyilvánulásairól beszélgettünk. Kifejtettem, hogy önmagában tiszteletre méltó és becsülendő is lehetne az ilyen kiállás, de Pesty minden kritikájában következetesen visszautasította azt, hogy Orbán Viktort bírálná, ami – ismerve az Orbán-rendszer voluntarista és vezérközpontú jellegét – tehát hitelteleníti Pesty kiállását. Nem lehet azt mondani, hogy vannak bizonyítékai egy autoriter rendszer törvénytelenségeire és közben visszakozni, hogy ezzel nem a rendszer központi politikusát akarja bírálni: a király nem lehet félig meztelen! Utaltam arra is, hogy Pesty úgy viselkedik, mintha normális jogállam lenne az ország és olyanfajta elszámoltatásra tett javaslatot, amelyet a jobboldal 2010 után ígért: ahogyan akkor, úgy most sem lesz semmi az elszámoltatásból. Működik és most már a jobboldali konzervatív is látják az általam kettős államként jellemzett struktúra: az állam egy része formálisan és látszólag normál keretek között működik, valójában mindent felülír az Orbán-rendszer mélyállami működése, amelyben „törvényesítették a jogtalanságot” és nem lehetséges rendszerkritika. Megemlítettem azt is, hogy Pesty részéről furcsa azt hallani, hogy nem fél a retorzióktól, mert ő a „szabad piacról” él: az Orbán-rendszer államkapitalizmusában valójában régen nem a liberális kapitalizmus szabályai érvényesek, hiszen az állam a nemzeti tőkés és hatalmi érdekek mentén szabályozza a gazdaságot. Végül megemlítettem azt, hogy Kósa Lajos különféle kijelentései és Orbán morál nélküli realizmusa megmutatta azt, hogy a hatalom folyamatos akarása milyen módon tudja deformálni az embereket. Mindez jelzi számomra azt, hogy a rendszerváltás politikai generációja kezd „megfáradni” és hamarosan át kell adja a stafétabotot.