Könyv 1. A civilek hatalma. A politikai tér visszafoglalása (szerkesztett kötet, Noran Libro Kiadó) 
 2. Politikatudományi tanulmányok 2016. (szerkesztett szám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politikatudományi Doktori iskolájának folyóirata) http://www.ajk.elte.hu/file/politanulmanyok2016.pdf
 3. Marx, marxizmus, ökopolitila. In: Marosán Bence Péter (szerk.) (2016): Elidegenedés és emancipáció – Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok. L'Harmattan Kiadó http://www.antalattila.hu/2016/05/elidegenedes-es-emancipacio.html
 4. Politikai ellenség és identitás. In: Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről. 131-152. pp (tanulmány)
 5. Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről (szerkesztett kötet, szerkesztőtárs: Földes György, Napvilág Kiadó)
 6. Ismertető David Pepper, David Eco-Socialism: From Deep Ecology to Social Justice című könyvéről. In: 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell (könyv, szerk.: Böcskei Balázs és Sebők Miklós, Noran Libro) 
 7. Ökopolitika, ideológia, baloldal - Egy baloldali környezetpolitika alapjai. (könyv, L'Harmattan Kiadó, 2014 ISBN 9789632369112)
 8. Az Alaptörvény környezetvédelmi filozófiájának vakfoltjai (tanulmány, In: Drinóczi Tímea – Jakab András [2013] [szerk.]: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011. Pázmány Press. Budapest-Pécs. 13-29. pp)
 9. A jövő nemzedékek érdekei az Alaptörvényben (tanulmány, In: Verebélyi Imre [2012]: Az állam és a jog alapvető értékei a változó világban. A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának konferenciakötete, Győr 13-21. pp] http://doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/details/id/5621/m/3620 
 10. Politikatudományi tanulmányok – Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája (szerkesztett tanulmánykötet, Budapest, 2012, ISSN 1417-2488) http://www.ajk.elte.hu/file/doktkonf2012_03.pdf
 11. Lehet-e „jobboldali” vagy „baloldali” a környezetpolitika? (In: Antal Attila [2012] [szerk.]: Politikatudományi tanulmányok – Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája. Budapest 203-215. pp)
 12. A preambulum ornamentikája és közjogi ereje (tanulmány, In Antal Attila – Novák Zoltán – Szentpéteri Nagy Richard [2011]: Az alkotmány arca. Preambulum-tanulmányok. 20-40. pp)
 13. Az alkotmány arca. Preambulum-tanulmányok (könyv, L’Harmattan Kiadó, 2011, ISBN 978-963-236-386-8 [társszerkesztés: Novák Zoltánnal és Szentpéteri Nagy Richarddal]) http://www.harmattan.hu//konyv_737.html
 14. Parlamenten kívüli alkotmányozás (könyv, Rejtjel Kiadó, 2010, ISBN: 978-936-72255-74-8)
 15. Környezetpolitika a pártprogramokban (tanulmány, In: Glied Viktor – Nagy Roland [szerk.]: Függésben. Kényszerpályán a jövő. Publikon Kiadó, 2010. 43-74. pp)
 16. Környezetpolitikai tervezés és stratégiaalkotás helyi szinten (tanulmány, In: Kákai László [2010] [szerk.]: 20 évesek az önkormányzatok. Születésnap vagy halotti tor. IDResearch Kft. Pécs 395-411. pp)
 17. A környezeti demokrácia jelentésszintjei és hazai állapota (tanulmány, In: Nagy Marianna [2010] [szerk.]: Jogi tanulmányok, 2010. Ünnepi konferencia az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. III. kötet. 241-255. pp)
 18. Evaluation of the 2009 European Parliament Elections – Hungary (Ladislav Cabada – Vít Hloušek [eds.] [2009]: Eurovolby 2009. University of West Bohemia In Pilsen. 118-142. pp)
 19. Közvetített demokrácia, Az elnöki vétó, Zöld utakon, Párfrakció vagy frakciópárt (tanulmányok In: Novák Zoltán – Szentpéteri Nagy Richard [2009]: Köztes demokrácia, L’Harmattan Kiadó. 9-31. pp)
 20. A magyar rendszerváltás anatómiája (tanulmány, In: Útvesztő a Paradicsomba – Periféria, modernizáció és demokráciakísérletek Magyarországon. Generáció 2020 Egyesület, 2009. 130-135. pp)
 21. Az MSZMP belső útja a rendszerváltáshoz (tanulmány, In: Útvesztő a Paradicsomba – Periféria, modernizáció és demokráciakísérletek Magyarországon. Generáció 2020 Egyesület, 2009. 136-160. pp)
 22. Pártalapítványok és korrupció – Korrupciós lehetőségek a pártalapítványoknál a pártfinanszírozás alapelveinek tükrében (tanulmány, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományai Kar kiadványa)
 23. Finanszírozási zárványok (elemzés, In: Novák Zoltán – Pétervári Zsolt – Szentpéteri Nagy Richard [szerk.] [2008]: Konszenzus és küzdelem, L’Harmattan. 199-203. pp) http://www.harmattan.hu/konyv_454.html