Tanulmány

 1. The Political Theories, Preconditions and Dangers of the Governing Populism in Hungary. (tanulmány, In: Czech Journal of Political Science, 2017/1. 5-20.) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=483518
 2. The Political Theory and Paradoxes of the Governing Populism in Hungary. (conference paper, 2016. november 10-12. Northeastern Political Science Association’s 48th Annual Meeting, Bosoton, MA.) https://www.academia.edu/29544732/The_Political_Theory_and_Paradoxes_of_the_Governing_Populism_in_Hungary
 3. The Impact of USA and EU on Environmental and Energy Democracy in Hugary. (tanulmány, In: On-line Journal Modelling the New Europe című folyóirat no.17/2015. 13-27. pp) 
 4. A (re)politizálás hamis ígérete. (fórum-hozzászólás, In: Fundamentum, 2015/2-3. 73-77. pp) 
 5. Strong Constitutional Basis – Weak Environmental Policy. How could be the Environmental Policy Unconstitutional? – The Case of Hungary (conference paper, 2014. szeptember 5-7. 3rd UNITAR-Yale Conference on Environmental Governance and Democracy, 5-7 September 2014, New Haven, USA) 
 6. Röntgenfelvétel és diagnózis az alaptörvényről (recenzió, In: Politikatudományi Szemle 2013/4. 214-222. pp.)
 7. Politikai és jogi alkotmányozás Magyarországon (tanulmány, In: Politikatudományi Szemle 2013/3. 48-70. pp.)
 8. Alkotmányozási korszakok és technikák (tanulmány, In: Közjogi Szemle 2013/2. 1-24. pp)
 9. Az Alkotmánybíróság határozata korábbi gyakorlatának érvényességéről – Megdönthető vélelem az Alkotmányon alapuló gyakorlat mellett (tanulmány, In: Jogesetek Magyarázata 2013/1. 3-10. pp)
 10. Recenzió Smuk Péter Magyar közjog és politika 1989-2011 című könyvéről (recenzió, In: Jog, állam, politika 2013/2. 161-166. pp)
 11. A demokrácia, a kormányzás és a környezet minőségének összefüggései (tanulmány, In: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae TOMUS XLIX. ANNUS 2012 – megjelenés alatt)
 12. Jelentés az elméleti ügyek osztályáról (vitaindító tanulmány, IDEA-honlap, 2012 december)
 13. Az új Alaptörvény környezetvédelmi filozófiája (tanulmány, In: Közjogi Szemle 2011/4. 43-51. pp)
 14. Sarkalatos kérdések (tanulmány, Braun Istvánnal, Finta Lászlóval, Török Zoltánnal, 2011. november 22.)
 15. Energia és információ (tanulmány, Energiaklub Szakpolitikai Intézet, 2011 május);
 16. A magyar politikatudomány hiányzó hálózatai (vitairat, In: Politikatudományi Szemle 2011/1. 135-142. pp)
 17. Egyház és vallás a rendszerváltó programokban (tanulmány, In: Jogtörténeti Szemle, 2010/2. 65-72. pp)
 18. A környezeti demokrácia Magyarországon – Alkotmányos alapok (tanulmány, in: Közjogi Szemle 2010. szeptember 46-51. pp)
 19. Diszfunkciók az állami energetika és az energiajog területein (tanulmány, szerkesztő, Energia Klub, 2010. január 29.)
 20. A környezeti demokrácia elmélete és gyakorlata (tanulmány, In: Politikatudományi Szemle 2009/4. 82-101. pp)
 21. Népek, szavak, dillemák - Recenzió A népakart dilemmái (szerk. Enyedi Zsolt) című könyvről (recenzió, In: Politikatudományi Szemle 2009/3. 179-188. pp);
 22. Evaluation of the 2009 European Parliament Elections – Hungary [tanulmány, In: Politics in Central Europe (December 2009)5-31. pp] Elérhető továbbá: http://www.ssoar.info/ssoar/files/2009/2155/2009_12_strana_7-33_attila.pdf 
 23. Pártalapítványok és korrupció – Korrupciós lehetőségek a pártalapítványoknál a pártfinanszírozás alapelveinek tükrében (tanulmány, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományai Kar kiadványa, megjelenés alatt)
 24. Az elnöki vétó (tanulmány, Méltányosság Politikaelemző Központ)
 25. Népszavazások Közép-Európában (tanulmány, Méltányosság Politikaelemző Központ, 2008. március); Elérhető továbbá: http://www.gondola.hu/rovat/cikkek/58433