Monday 30 September 2019

A baloldal rendszerváltása

Konferencia a KRITIKAI HÉT eseménysorozat keretében, a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (PTI TEM) szervezésében.

Az esemény regisztrációhoz kötött! Részvételi szándékát kérjük, az info@phistory.hu emailcímen jelezze. Köszönjük!

Helyszín: Politikatörténeti Intézet (1054 Budapest, Alkotmány u. 2.)

A konferencia a politikatörténeti és a politikaelméleti nézőpont összekapcsolása mentén vizsgálja a rendszerváltás és a baloldal viszonyát. A program első részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi volt a baloldal helyiértéke a rendszerváltás folyamatában. Ahhoz, hogy megválaszolhassuk a kérdést, arra van szükség, hogy tisztázzuk, miről is beszélünk, amikor a rendszerváltásról van szó. Vagyis megközelítésünkben a baloldalnak az átmenetben betöltött szerepének az értékelése csak úgy lehetséges, ha feltárjuk azokat a diszkurzív és elméleti kereteket, amelyekben maguk a szereplők, illetve a mai elemzők beszélnek az átmenet folyamatáról.

A konferencia második felében arra vállalkozunk, hogy az egyes baloldali szereplők előtt álló kihívásokat és dilemmákat mutassuk be. A sikerek és kudarcok megítélése, az utólag már világosan látszó lehetőségek és korlátok számbavétele közelebb vihet a történések megismeréséhez.

A rendezvény során a politikatörténeti rekonstrukción túl igyekszünk érvényesíteni azt a szempontot is, hogy az eltelt három évtized fejleményei és az azóta megszerzett tudásunk mentén valamiképpen értékeljük az akkori „önmagunkat”. Felvetve talán egyik legfontosabb mai problémánkat: a jobboldali hegemónia és az autoriter „illiberális demokrácia” időszakában a mai baloldal mennyiben kell és lehet folytatója az átmenet baloldalának.

PROGRAM

14.00
Megnyitó: Egry Gábor

1. blokk
14.15-17.00

SZEREPLŐK ÉS TRENDEK. A BALOLDAL RENDSZERVÁLTÁSA

14.15-15.15
Hubai László: A Baloldali Tömörülés platform útja és dilemmái
Ágh Attila: A második rendszerváltás és a 21. század reformkörei
Farkas Péter: Politikai törekvések a Marxista-Leninista Egységplatformban

15.15 – Kávészünet

15.30
Pásztóy András: Rendszerváltás és szakszervezetek: meghatározó és elmulasztott döntések
Vajnai Attila: Baloldali, munkáspárti népszavazási kísérletek a rendszerváltás folyamatában

16.15-16.45
Vita az 1. blokkról

16.45 – Kávészünet


2. blokk
17.00-19.45

ELMÉLETEK ÉS DISKURZUSOK.  A BALOLDAL A RENDSZERVÁLTÁSBAN – DE MELYIKBEN?

17.00
Éber Márk: Rendszerváltás globális összefüggésben
Artner Annamária: Milyen baloldal?
Merényi Miklós: A képviselet politikuma: képviseleti igények a rendszerváltás idején

18.00 – Kávészünet

18.15
Feró Dalma – Kiss Viktor: A rendszerváltás és a liberális hegemónia kiépítése
Földes György: Két elmaradt modellváltás – és tanulságai
Tamás Gáspár Miklós: Kelet-európai baloldal 2000 után

19.15-19.45
Vita a 2. blokkról
Zárszó: Antal Attila